MK-Fin.cz
Logo MK Fin.cz

Zajištění příjmu

V dnešní době je nezbytné mít někde zadní vrátka a nespoléhat se na stát ani na zaměstnavatele. Zajištění příjmů je, dle mého názoru, to nejdůležitější ve finančním plánování.

Zkrátka pocit, že když se něco stane, tak budu vždy mít finance na to, abych si splnil to co chci.

-zajištění pro případ smrti, invalidity, trvalých následků úrazu, úrazu, hospitalizaci, pracovní neschopnosti, závažných onemocnění,cestovní pojištění...